Get Adobe Flash player

ข่าว-ประชาสัมพันธ์ปี 2020

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร้อยวันคุณแม่อาคาทาลัดดา สัตย์วินิจและซิสเตอร์อันนาวีนา ชุนฟ้ง เขียนโดย admin3 1338
ประชุมวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin3 1221
ประชุมชมรมอธิการเจ้าคณะแห่งประเทศไทยและลาว ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin3 1004
อบรมหลักสูตร“ผู้ให้บริการปรึกษารายบุคคล”รุ่น 2 เขียนโดย admin3 1162
“MOT Basic Education Training” เขียนโดย admin3 1098
สัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 39 เขียนโดย admin3 1174
สัมมนา พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประจำปี 2020 เขียนโดย admin3 1108
ทำบุญให้โครงการพระเมตตา เบตง ยะลา เขียนโดย admin3 1102
เปิดปีเยาวชน ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก เขียนโดย admin3 909

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง