20190629ฉลองดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ ที่บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล (ดอยสะเก็ด)

        วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  ฉลองดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ ที่บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล (ดอยสะเก็ด) ของคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ มีเยาวชน ม.1-ม.6 จำนวน 24 คน มีคุณพ่อสมชัย กิจนิชี คุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ และสามเณรเล็ก คณะซาเลเซียนจากบ้านดอยสะเก็ด มาร่วมฉลอง 18 คนหลังมิสซา ชมการแสดงและรับประทานอาหาร แบบครอบครัว ที่บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล จ.เชียงใหม่