20190615บวชพระสงฆ์ใหม่ราชบุรี

       วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ผู้ฝึกหัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมยินดี กับคุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุรี โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม