20190601อบรมผู้หว่าน 5 จ.นครปฐม

      วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 ซิสเตอร์พอลลา เฮง และโปสตูลันต์ทั้ง 5 คน อบรมคอร์สและศึกษาพระวาจาด้วยรูปแบบ Bibliodrama "ผูู้หว่าน 5" จำนวนผู้เข้าร่วม 32 ท่าน ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม