20190112เข้าเงียบรุ่น1ห้วยมะหาด

         วันที่ 12-18 มกราคม 2562  ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ จำนวน 26 ท่าน เข้าเงียบประจำปี เพื่อทบทวนชีวิตของตนและขอบคุณพระในทุกๆ ภารกิจที่ได้รับและได้กระทำในปีที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นผู้เทศน์ ค่ายดวงหทัย ห้วยมะหาด จ.ราชบุรี

 

138983.jpg 138984.jpg 138985.jpg

54261.jpg 54264.jpg 54265.jpg

54267.jpg 54268.jpg 54269.jpg