20181217 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนสาม

        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คืนที่สามของการสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงศ์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ มาร่วมสวดภาวนา โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี