20181217 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนสาม

        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คืนที่สามของการสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงศ์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ มาร่วมสวดภาวนา โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

IMG_2426.JPG IMG_2428.JPG IMG_2430.JPG

IMG_2431.JPG IMG_2435.JPG IMG_2436.JPG

IMG_2437.JPG IMG_2439.JPG IMG_2440.JPG

IMG_2442.JPG IMG_2443.JPG IMG_2444.JPG

IMG_8730.JPG IMG_8731.JPG IMG_8732.JPG

IMG_8734.JPG IMG_8737.JPG IMG_8738.JPG

IMG_8739.JPG IMG_8741.JPG IMG_8744.JPG

IMG_8746.JPG IMG_8748.JPG IMG_8749.JPG

IMG_8750.JPG IMG_8751.JPG IMG_8753.JPG

IMG_8757.JPG IMG_8758.JPG IMG_8766.JPG

IMG_8767.JPG IMG_8768.JPG IMG_8769.JPG

_DSC1324.JPG _DSC1327.JPG _DSC1331.JPG

_DSC1332.JPG _DSC1333.JPG _DSC1334.JPG

_DSC1336.JPG _DSC1337.JPG _DSC1339.JPG

_DSC1340.JPG _DSC1342.JPG _DSC1346.JPG

_DSC1348.JPG _DSC1352.JPG _DSC1357.JPG

_DSC1359.JPG _DSC1371.JPG