20181216 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนสอง

        วันที่ 16 ธันวาคม 2561 คืนแรกของการสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงศ์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง สามเณร ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ มาร่วมสวดภาวนา โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี