20181216 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนสอง

        วันที่ 16 ธันวาคม 2561 คืนแรกของการสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงศ์ มีบรรดาพระสงฆ์ พี่น้องสมาชิก ญาติพี่น้อง สามเณร ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ มาร่วมสวดภาวนา โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นประธานในพิธี ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

IMG_2369.JPG IMG_2378.JPG IMG_2379.JPG

IMG_2380.JPG IMG_2383.JPG IMG_2384.JPG

IMG_2385.JPG IMG_2386.JPG IMG_2388.JPG

IMG_2392.JPG IMG_2397.JPG IMG_2400.JPG

IMG_2403.JPG IMG_2408.JPG IMG_2411.JPG

IMG_2416.JPG IMG_2418.JPG IMG_2420.JPG

IMG_2421.JPG IMG_2422.JPG IMG_8648.JPG

IMG_8649.JPG IMG_8650.JPG IMG_8651.JPG

IMG_8652.JPG IMG_8653.JPG IMG_8654.JPG

IMG_8655.JPG IMG_8658.JPG IMG_8660.JPG

IMG_8662.JPG IMG_8664.JPG IMG_8665.JPG

IMG_8666.JPG IMG_8667.JPG IMG_8668.JPG

IMG_8672.JPG IMG_8676.JPG IMG_8681.JPG

IMG_8698.JPG IMG_8701.JPG IMG_8703.JPG

IMG_8704.JPG IMG_8706.JPG IMG_8712.JPG

IMG_8715.JPG IMG_8722.JPG IMG_8723.JPG

IMG_8727.JPG