20181215 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนแรก

          วันที่ 15 ธันวาคม ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ผู้ฝึกหัด ผู้ร่วมงาน สามเณร ร่วมกันสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ เป็นการภายใน ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

 

IMG_2261.JPG IMG_2262.JPG IMG_2274.JPG

IMG_2277.JPG IMG_2279.JPG IMG_2280.JPG

IMG_2283.JPG IMG_2284.JPG IMG_2288.JPG

IMG_2289.JPG IMG_2298.JPG IMG_2299.JPG

IMG_2304.JPG IMG_2305.JPG IMG_2306.JPG

IMG_2307.JPG IMG_2314.JPG IMG_2318.JPG

IMG_2323.JPG IMG_2325.JPG IMG_2331.JPG

IMG_2341.JPG IMG_2347.JPG IMG_2352.JPG

IMG_2356.JPG