20181208สัมมนาสำหรับอธิการิณีหมู่คณะ และผู้ใหญ่ของบ้าน

       วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 คณะภคินีผู้รับใช้ฯ จัดสัมมนาสำหรับอธิการิณีหมู่คณะและผู้ใหญ่ของบ้าน ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี โดยมีคุณอภิญญา หิรัญญะเวชผู้แทนเยาวชนที่ไปร่วม Pre-Synod เยาวชนที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มาแบ่งปันประสบการณ์และเป็นเสียงของเยาวชนในโลกปัจจุบัน ให้สามารถเข้าใจและเป็นเพื่อนร่วมทางกับเยาวชนในสังคมปัจจุบันได้

 

47575895_1927432697352008_6679777067111809024_n.jpg 47682824_1927430857352192_5508404065173766144_n.jpg 47683391_1927432740685337_6464028219744976896_n.jpg

48046361_1927432820685329_7376672155548778496_n.jpg 48269160_1927431477352130_3088707614746345472_n.jpg 48281526_1927430940685517_4155630344940290048_n.jpg

48370070_1927433030685308_6328541986039005184_n.jpg