20181208สัมมนาสำหรับอธิการิณีหมู่คณะ และผู้ใหญ่ของบ้าน

       วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 คณะภคินีผู้รับใช้ฯ จัดสัมมนาสำหรับอธิการิณีหมู่คณะและผู้ใหญ่ของบ้าน ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี โดยมีคุณอภิญญา หิรัญญะเวชผู้แทนเยาวชนที่ไปร่วม Pre-Synod เยาวชนที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มาแบ่งปันประสบการณ์และเป็นเสียงของเยาวชนในโลกปัจจุบัน ให้สามารถเข้าใจและเป็นเพื่อนร่วมทางกับเยาวชนในสังคมปัจจุบันได้