Get Adobe Flash player

     Untitled 3

     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการ ฝ่ายการอบรมเบื้องต้นของคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ จัดกิจกรรมวันผู้ปกครองผู้ฝึกหัด ในหัวข้อ "เราคือครอบครัว...ทุกบ้านเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตและความรัก" โดยมีหน่วยงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค) เป็นวิทยากร และคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย (ซดบ) ร่วมแบ่งปันคำขวัญของอัคราธิการ พร้อมด้วยบรรยากาศแห่งความรัก ความปิติยินดี การพบปะ พูดคุยของบรรดาผู้ฝึกหัด ผู้ปกครอง และผู้อบรม ที่สำนักงานกลางซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ หัวหิน